czwartek, 2 lipca 2015

Kredyt hipoteczny a ekologia

Ciekawym rozwiązaniem jakie pojawiło się ostatnio na rynku jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne jest tak zwany ekologiczny kredyt hipoteczny. Kredyt tego typu mogą zaciągnąć w banku osoby, które decydują się na wykorzystanie w swojej nieruchomości ekologicznych rozwiązań różnego typu. Oczywiście taki kredyt udzielany jest na preferencyjnych w stosunku do innych kredytów warunkach. Mimo, że klimat w naszym kraju jakoś specjalnie nie sprzyja wykorzystywaniu urządzeń umożliwiających pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, gdyż nie jest to tak efektywne jak w wielu innych regionach globu, to mimo to wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa rozwiązanie te są coraz chętniej wykorzystywane przez Polaków, gdyż są w stanie w dużym stopniu zaspokoić ich potrzeby na przykład na energię cieplną. Warunki na jakich przyznawane są kredyty hipoteczne ekologiczne zależne są od banków ich udzielających. Mogą się o nie ubiegać wszystkie osoby, które albo planują zakup nieruchomości zaopatrzonej w instalację ekologiczną, albo też zamierzają w zakupionej przez siebie nieruchomości taką instalację zamontować. Preferencyjne kredyty hipoteczne przysługują zarówno w przypadku posiadania kolektorów słonecznych jaki i pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych. Ponadto kredyt przysługuje również osobą, których nieruchomość posiada status nieruchomości niskoenergochłonnej bądź tak zwanej nieruchomości pasywnej. Jeżeli uda nam się spełnić, któreś z powyższych wymagań możemy liczyć na obniżenie marży kredytu sięgające nawet jednego procenta, co w przypadku gdy kredyt hipoteczny zaciągany jest na dużą kwotę pozwala na znaczną oszczędność, szczególnie jeżeli przyrównamy zaoszczędzone w ten sposób pieniądze do nakładu jaki będziemy musieli wnieść aby spełnić warunki otrzymania preferencyjnego kredytu. Inicjatywa utworzenia tego typu preferencyjnych kredytów wydaje się wyjątkowo szczytna, gdyż w obecnych czasach, kiedy sytuacja ekologiczna naszej planety jest wyjątkowo nieciekawa każde działanie proekologiczne powinno być w jakiś sposób premiowane.