piątek, 6 listopada 2015

Banki hipotecznego

Jednym z działań odnoszących się do banków hipotecznych jest ich rola w finansowaniu nieruchomości w Polsce. Należy jednak zaznaczyć, że w Polsce nadal działania banków w procesie finansowania rynku nieruchomości są znikome. Jak podają dane udział kredytów na nieruchomości udzielanych właśnie przez banki hipoteczne wyniósł w 2014 roku 2,6% kredytów na nieruchomość udzielnych przez sektor bankowy ogółem. Wejdź na http://www.banki-bez-gwiazdki.pl/ i zobacz gdzie wybrać najlepszy kredyt.

Do istotnych czynników jakie wpływają na niski udział kredytów i banków hipotecznych w kredytowanie nieruchomości na krajowym rynku zaliczyć można stale stosunkowo wczesna fazę działalności tego typu instytucji. Jak się bowiem okazuje pierwsze tego typy banki na terenie Polski istnieją dopiero od 1999 roku, a jeden z ostatnich został uruchomiony 2003 roku. Dlatego też bank8 te nie mają w Polsce silnej i ugruntowanej pozycji zwłaszcza w branży nieruchomości. Z pewnością wielu inwestorów czy też osób prywatnych nie ma jeszcze silnego przekonania co do konieczności korzystania z kredytów hipotecznych w momencie decydowania się czy to na zakup czy też na sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości.
Kolejnym problemem wpływającym na niskie zainteresowanie bankami hipotecznymi przez osoby z branży nieruchomości w kraju jest brak odpowiedniej współpracy z tzw. spółkami matkami jak i wszelkie ciągle istniejące bariery natury prawnej, wśród których niewątpliwie wymienić można:
  1. długotrwałe postępowanie wieczystoksięgowe
  2. nieuregulowane kwestie własnościowe nieruchomości w Polsce
  3. brak planów zagospodarowania przestrzennego
Wszystko to powoduje, że w Polsce banki hipoteczne mają niewielki udział w finansowaniu różnego rodzaju inwestycji na krajowym rynku nieruchomości, a tym samym nie jest możliwy szybki rozwój tej sfery, gdyż nie zawsze inne banki są w stanie udzielić wystarczającego wsparcia finansowego na kupno, sprzedaż, wynajem poszczególnych obiektów nieruchomości.Przeprowadzane w bankach operacje kredytowe są istotne dla funkcjonowania tego rodzaju placówki gdyż to na nie przypada połowa wszystkich aktywów bankowych. Dlatego też konieczne staje się prowadzenie określonej polityki kredytowej przede wszystkim w zakresie działalności kredytowej. Poprzez takie zadania możliwe jest stałe zapewnienie stabilności banku na rynku w danym kraju. Należy zdawać sobie sprawę, że banki w dzisiejszych czasach opierają się głownie na technice sprzedaży swych produktów kredytowych, świadczeń oferowanych w ich placówce. Aby bank miał możliwość zaistnienia na współczesnym rynku finansowym musi na samym początku określić swoją ofertę kredytową. Oferta ta co ważne musi spełniać oczekiwania potencjalnych klientów.Wzrost akcji kredytowych oferowanych przez bank uzależniony jest od zasobów jakimi dysponuje każda placówka indywidualnie. Również wzrost ten zależny jest od sukcesów akcji depozytowych banku. W momencie gdy stopa wzrostu kredytów jest wyższa od stopy wzrostu depozytów, mamy do czynienia z znaczącym ograniczeniem płynności. Należy również zdawać sobie sprawę, że utrzymanie stopy wzrostu kredytowego nie jest zależny jedynie od rozwoju depozytów bankowych, ale od ich cech jakościowych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz